UngMetro åpner for mindre grupper!

Vi har fått klarsignal for å åpne klubben for inntil 10 besøkende av gangen når man har faste plasser. Det muliggjør en del bordaktiviteter og filmvisning osv. Når man ikke kan opprettholde 1 meters avstand må man ha munnbind på inne. De ansatte må også benytte munnbind. Det vil være en del tiltak som alle besøkende må forholde seg til, bl.a. å holde minst 1 meter avstand, hyppig håndvask og at man må være helt frisk for å kunne komme til klubben. Det er veldig viktig at alle viser at de forholder seg til disse retningslinjene om vi skal kunne holde åpent.

Lederne for klubbene avtaler med de som skal komme de ulike dagene.

Vi gleder oss til se alle igjen:)

Hilsen oss på ungmetro:)