UngMetro Stengt fram til påske.

Som en del av Oslo kommunes tiltak for å begrense smitte av Coronaviruset vil UngMetro fritidsklubb, i første omgang, være stengt fram til påske. Det vil si at det ikke vil være noen aktivitet på Torshovdalen aktivitetshus, Ung Media og UngMetro- dette gjelder klubbkvelder, arrangementer, utleie og andre grupper.

Informasjon om åpningsdato, evt. forlengelse av stenging, vil legges ut her så fort den er klar.

Oslo kommunes side med info vedr. Coronaviruset: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/

Folkehelseinstituttets side med info: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/