Mandager og Onsdager: Ungdomsklubb for 8,9 og 10 trinn kl. 18.00 – 21.30

Tirsdager og Torsdagser: Etter skoletid for 5 trinn kl. 14 – 16.30 + Juniorklubb for 6 og 7 trinn kl. 17.00 – 20.00

Fredager: Fritidsklubb for mennesker med ulike diagnoser og behov kl. 18.30 – 21.30