UngMetro åpner forsiktig!

Vi har fått klarsignal for å åpne klubben for inntil 20 besøkende av gangen. Det vil være en del tiltak som alle besøkende må forholde seg til, bl.a. å holde minst 1 meter avstand, hyppig håndvask og at man må være helt frisk for å kunne komme til klubben. Det er veldig viktig at alle viser at de forholder seg til disse retningslinjene om vi skal kunne holde åpent.

På juniorklubben og fredagsklubben vil det være en påmelding sånn at det er avtalt hvem som kommer hvilke dager. På ungdomsklubben kan man møte opp og se om det er ledig plass, men man kan også sende en melding til Silje og holde av en plass om man vet man kommer.

Vi gleder oss til se alle igjen:)

Hilsen oss på ungmetro:)