Mandager og Onsdager: Ungdomsklubb for 8,9 og 10 trinn kl. 17.30 – 22.00

Tirsdager og Torsdagser: Etter skoletid for 5 trinn kl. 14 – 16.30 + Juniorklubb for 6 og 7 trinn kl. 17.00 – 20.00

Fredager: Fritidsklubb for mennesker med ulike diagnoser og behov kl. 18.30 – 21.30

Klubbene er endelig åpne uten begrensninger:)

Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21 kl. 16.00. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Følg myndighetenes anbefaling om å ta vaksine mot covid-19, hvis du ikke allerede har gjort det.

Link til mere info: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/kultur-og-fritid/