how to write an essay for toefl test free essay writer how to write address in english russia
how to write an essay with apa format www.paperhelp.nyc how to write an email asking for an internship

3.2. Turvirksomhet for ungdom

§ 1

Ungdommens uketurer varer fra mandag morgen til fredag kveld, eventuelt lørdag kveld. Helgeturene varer fra lørdag morgen til søndag kveld.

Det er minimum 2 turledere pr. ungdomsgruppe og hver turleder har 7 1/2 timer aktivt arbeid, 4 1/2 timer passiv tjeneste og 3 timer pause (hvile, måltid etc.) pr. dag som legges innenfor rammen kl. 08.00 til kl. 23.00.

Den passive tjenesten regnes med i arbeidstiden i forholdet 1:3, slik a den samlede arbeidstid er 9 timer pr. dag. Naten fra kl. 23.00 til 08.00 regnes som pause som ikke inngår i arbeidstiden. 

Turlederne har det tilsyn med ungdommen som forholdene gjør nødvendig og avtaler fordeling av aktivt arbeid, passiv tjeneste og pauser seg imellom.