3.2. Turvirksomhet for ungdom

§ 1

Ungdommens uketurer varer fra mandag morgen til fredag kveld, eventuelt lørdag kveld. Helgeturene varer fra lørdag morgen til søndag kveld.

Det er minimum 2 turledere pr. ungdomsgruppe og hver turleder har 7 1/2 timer aktivt arbeid, 4 1/2 timer passiv tjeneste og 3 timer pause (hvile, måltid etc.) pr. dag som legges innenfor rammen kl. 08.00 til kl. 23.00.

Den passive tjenesten regnes med i arbeidstiden i forholdet 1:3, slik a den samlede arbeidstid er 9 timer pr. dag. Naten fra kl. 23.00 til 08.00 regnes som pause som ikke inngår i arbeidstiden. 

Turlederne har det tilsyn med ungdommen som forholdene gjør nødvendig og avtaler fordeling av aktivt arbeid, passiv tjeneste og pauser seg imellom.