19.08.20: Grunnet smittevern får vi kun være 20 personer på klubben hver fredag. Jeg må derfor avtale med alle som skal komme hver gang. Jeg sørger for at de som ikke har vært på klubben en fredag får muligheten den neste. Hvis noen jeg ikke har kontakt med ønsker å komme på klubben kan dere sende meg en melding på tlf. 90113375 eller skrive en melding på facebook så får du en tilbakemelding! Håper alle har forståelse for at det blir sånn i en periode også får vi bare glede oss til vi kan ha fullt hus igjen:) Ole

FFU er et byomfattende fritidstilbud for mennesker med ulike diagnoser og behov. Tilbudet består av en fritidsklubb, en avlastningsgruppe og en musikkgruppe. FFU er en del av Kultur, nærmiljø og byutvikling i Bydel Sagene.

Fritidsklubben har åpent hver fredag fra 18.30 – 21.30 og klubben ligger i Bjølsengata 12, på Bjølsen i Oslo.

Klubben arrangerer også turer for medlemmene 3 helger i året samt en 5-dagers sommertur i juni.

Du finner mere info om hva som skjer på facebooksiden til Fredagsklubben:

Fredagsklubben

Vi har fått beskjed om at vi kun kan være 20 personer på klubben inntil videre. Vi må derfor fortsette som vi gjorde før sommeren, da vi delte oss opp og avtalte hvem som kommer hver fredag.

De ansatte på fredagsklubben:

Kontakt:

Ole-Kristian Larsen

Fritidstilbud for utviklingshemmede
Kultur, nærmiljø og byutvikling
Bydel Sagene, Oslo Kommune

ole-kristian.larsen@bsa.oslo.kommune.no
Mobil: 90 11 33 75
Sentralbord: 21 80 21 80 
 
www.facebook.com/fredagsklubben
 
www.oslo.kommune.no/bydel-sagene
Følg Bydel Sagene på Facebook