FFU er et byomfattende fritidstilbud for mennesker med ulike diagnoser og behov. Tilbudet består av en fritidsklubb, en avlastningsgruppe og en musikkgruppe. FFU er en del av ungdomstiltakene i Bydel Sagene (Oslo kommune).

Fritidsklubben har åpent hver fredag fra 18.30 – 21.30 og klubben ligger i Bjølsengata 12, på Bjølsen i Oslo.

Klubben arrangerer også turer for medlemmene 3 helger i året samt en 5-dagers sommertur i juni.

Du finner mere info om hva som skjer på facebooksiden til Fredagsklubben:

www.facebook.com/fredagsklubben

De ansatte på fredagsklubben:

Mohamed

Kontakt:

Ole-Kristian Larsen

Fritidstilbud for utviklingshemmede
Ungdomstiltakene
Bydel Sagene, Oslo Kommune

ffu@ungmetro.no
Mobil: 90 11 33 75
Sentralbord: 21 80 21 80 
 
www.facebook.com/fredagsklubben
www.ungmetro.no/ffu
www.oslo.kommune.no/bydel-sagene

Følg Bydel Sagene på Facebook