Besøksadresse

Bjølsengata 12, 0406

Junior

Gaute Noem

Mobilnummer: 948 70 495

E-post: gaute.lennartson.noem@bsa.oslo.kommune.no

Ungdom

Silje Løken

Mobilnummer: 477 85 498

E-post: silje.therese.loken@bsa.oslo.kommune.no

Fritidstilbud for utviklingshemmede (FFU)

Ole-Kristian Larsen

Mobilnummer: 901 13 375

E-post: ole-kristian.larsen@bsa.oslo.kommune.no