Besøksadresse

Bjølsengata 12, 0406

Junior / ungdom

Nayab Fatima Ahmed

Mobilnummer: 948 70 495

E-post: nayab.fatima.ahmed@bsa.oslo.kommune.no

Fritidstilbud for utviklingshemmede (FFU)

Ole-Kristian Larsen

Mobilnummer: 901 13 375

E-post: ole-kristian.larsen@bsa.oslo.kommune.no