Cafe metro er et tilbud for eldre ungdom som går på videregående skole. Cafeen har åpent noen lørdager i måneden og datoene blir publisert her når de er klare.